Cursuri
Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.
Cofetar
Publicat în Cursuri de calificare
  • Cod COR: 7412.1.2
  • Durata: 360 de ore
Expert achiziţii publice
  • Cod COR: 214946
  • Durata: 60 de ore
Şef fermă agricolă (agrozootehnică)
  • Cod COR: 131111
  • Durata: 150 de ore
Lucrător instalator pentru construcţii
Publicat în Cursuri de calificare
  • Cod COR: 7136.1.1
  • Durata: 360 de ore
Manager proiect
  • Cod COR: 242101
  • Durata: 60 de ore