Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Comerciant vânzător mărfuri alimentare

 • Cod COR: 5220.2.1
 • Durata: 720 de ore
Comercianţii vânzători de mărfuri alimentare din magazine vând clienţilor mărfuri cu ridicata şi amănuntul.

Pregătire

Trebuie să cunoască caracteristicile produselor. Să urmărească condiţiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare, promovare. Vând şi încasează contravaloarea mărfurilor.

Cursul de comerciant-vânzător mărfuri nealimentare oferă posibilitatea de a cunoaşte etapele proceselor de aprovizionare şi de recepţie, de a putea întocmi documentele necesare procesului de vânzare.

De asemenea, cursul formează abilităţi în ceea ce priveşte identificarea nevoilor consumatorilor, dar şi cunoaşterea diverselor modalităţi de influenţare a comportamentului de cumpărare prin utilizarea tehnicilor promoţionale şi de merchandising.

Cursul se desfăşoară pe durata a 720 de ore, fiind structurat în patru module, conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele patru module conţin 240 ore de teorie şi 480 ore de practică.

Unităţi de competenţă

La finalul cursului, comerciantul vânzător mărfuri alimentare va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Comunicare şi numeraţie
 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 • Comunicare în limba străină
 • Asigurarea calităţii
 • Dezvoltare personală
 • Igiena şi securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Efectuarea operaţiilor din magazin
 • Utilizarea şi gestionarea bazelor de date de la magazin/depozit
 • Realizarea operaţiilor din depozit
 • Cunoaşterea ofertei de mărfuri
 • Recepţia mărfurilor alimentare
 • Folosirea tehnicilor promoţionale la locul de vânzare
 • Etalarea mărfurilor alimentare
 • Vânzarea mărfurilor alimentare
 • Depozitarea/păstrarea mărfurilor alimentare.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de calificare şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(1 Vot)