Cursuri :: Cursuri de iniţiere
Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.
Lucrător instalator pentru construcţii
  • Cod COR: 712602
  • Durata: 90 de ore