Cursuri :: Cursuri de perfecţionare
Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.
Competenţe sociale şi civice
  • Durata: 30 de ore
Manager proiect
  • Cod COR: 242101
  • Durata: 60 de ore