Cursuri :: Cursuri de specializare
Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.
Şef fermă agricolă (agrozootehnică)
  • Cod COR: 131111
  • Durata: 150 de ore
Expert achiziţii publice
  • Cod COR: 214946
  • Durata: 60 de ore
Agent de vânzări
  • Cod COR: 332203
  • Durata: 60 de ore
Instructor/preparator formare
  • Cod COR: 333309
  • Durata: 60 de ore