Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Instructor/preparator formare

 • Cod COR: 333309
 • Durata: 60 de ore
Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să-şi dezvolte competenţe legate de competenţe privind formarea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât formabilii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea inserţiei rapide şi eficiente pe piaţa muncii şi a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.

Cursul se desfăşoară pe durata a 60 de ore, fiind structurat în trei module, conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele trei module conţin 20 ore de teorie şi 40 ore de practică.

La finalul cursului, instructorul/preparator formare va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Competenţe de comunicare în limba oficială.
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI.
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului .
 • Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare.
 • Proiectarea activităţilor de formare.
 • Asigurarea managementului procesului de instruire.
 • Evaluarea activităţilor de formare.
 • Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru.
 • Integrarea TIC în formare.
 • Consilierea formabililor.
 • Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate.
 • Asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale.

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv al competenţelor, recunoscute la nivel naţional şi european.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Înscrierea la examenul de absolvire A.N.C. se face pe baza diplomei de absolvire a 12 clase!

Evaluaţi acest material
(1 Vot)