Informaţiile din această secţiune au fost preluate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestora şi dreptul de proprietate asupra lor aparţine autorilor, respectiv sursei de unde au fost preluate.
30 Aug 2012

Proiectul Iarba verde de acasă, la final

Restaurantul Select din Satu Mare a fost ieri gazda conferinţei finale a proiectului "Iarba verde de acasă", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1 – "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare".

[...]

Potrivit expertului de coordonare activităţi a SC 3ART SRL Baia Mare, Angela Pobosznyi, pe parcursul derulării proiectului au fost organizate cursuri de formare profesională, au fost realizate studii privind specializările cerute pe piaţa muncii din cele două judeţe, au fost derulate instruiri de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, un târg de job-uri, atelirul "Patron pentru o zi", seminare şi altele. [...]