Comunicate / Anunţuri


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home4/treiart/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 877
19 Sep 2019
Citit de 3062 ori

INOVA SES Nord-Vest – ID proiect POCU/449/4/16/126562

Începând cu luna august 2019, S.C. 3 ART S.R.L. este beneficiar al proiectului "INOVA SES Nord-Vest", alături de partenerul Asociaţia Standarde pentru Baia Mare. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi se derulează pe o perioadă de 36 luni (01 august 2019 – 31 iulie 2022). Valoarea totală a proiectului este de 8.946.377,52 lei, din care valoarea confinanţării UE reprezintă 7.541.978,52 lei. Din aceştia, peste 2.400.000 lei vor fi alocaţi înfiinţării unui număr de 16 întreprinderi sociale, dintre care 6 vor fi localizate în mediul rural.

Ce este antreprenoriatul social?

Antreprenoriatul social este o formă a antreprenoriatul în care întreprinderea socială înfiinţată este orientată spre rezolvarea unor probleme de natură socială şi pune pe primul plan reinvestirea profitului. Esenţa antreprenoriatului social constă în urmărirea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi oferirea de oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din categorii vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului

Prin obiectivul general al proiectului, partenerii vizează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale la nivelul Regiunii Nord-Vest (judeţele Maramureş, Satu Mare, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Bihor). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, şi consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă prin formare antreprenorială pentru 138 de persoane care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale în Regiunea Nord-Vest, dezvoltarea unui număr de 16 de întreprinderi sociale cu profil non-agricol şi crearea a minim 64 locuri.

Obiective specifice
  • OS1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale şi în diferite domenii relevante pentru 138 persoane (şomeri, persoane inactive şi angajaţi) din regiunea NORD-VEST.
  • OS2. Stimularea iniţiativelor antreprenoriale prin organizarea concursului de selectare a 16 planuri de afaceri propuse spre finanţare, dezvoltarea eficientă şi sustenabilă a mediului de afaceri şi a economiei sociale prin înființarea a 16 întreprinderi sociale cu profil non-agricol în regiunea Nord-Vest, facilitate de furnizarea de servicii personalizate de consiliere antreprenorială, şi creşterea ratei de ocupare prin crearea a 64 de noi locuri de muncă.
  • OS3. Stimularea iniţiativelor antreprenoriale prin organizarea concursului de selectare a 16 planuri de afaceri propuse spre finanţare, dezvoltarea eficientă şi sustenabilă a mediului de afaceri şi a economiei sociale prin înființarea a 16 întreprinderi sociale cu profil non-agricol în regiunea Nord-Vest, facilitate de furnizarea de servicii personalizate de consiliere antreprenorială, şi creşterea ratei de ocupare prin crearea a 84 de noi locuri de muncă.

Activităţile proiectului


A1. Înfiinţarea de noi întreprinderi sociale
A2. Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor sociale
A3. INOVARE în economia socială A4. MANAGEMENTUL şi PUBLICITATEA PROIECTULUI

Cine poate participa la proiect şi care sunt condiţiile de acordare a ajutorului de minimis

Proiectul se adresează persoanelor de peste 18 ani care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale, cu domiciliul în Regiunea de Nord-Vest a ţării (judeţele Maramureş, Satu Mare, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Sălaj)

Potenţialii beneficiari vor transmite documentele aferente selecţiei în grupul țintă al proiectului. Vor completa documentele necesare înscrierii în Grupul Ţintă proiect. Înregistrarea şi participarea acestora la activităţile proiectului vor fi nediscriminatorii şi pe baza principiului PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT. Astfel, primele 138 de persoane care respectă toate condiţiile de eligibilitate ale grupului ţintă, atât ca şi categorie, cât şi ca structură, vor fi înscrise în grupul ţintă în ordinea depunerii documentaţiei necesare înscrierii în grupul ţintă şi vor participa la activităţile de formare.

ETAPA I a proiectului se desfăşoară în primele 12 luni de implementare:


Astfel, persoanele selectate în grupul ţintă al proiectului vor beneficia de un curs acreditat ANC – Antreprenor în economia socială. Prin acest curs, participanţii îşi vor însuşi noţiuni de introducere în antreprenoriat (funcţii şi concepte de afaceri, comunicare şi etică antreprenorială, creativitate si inovare), realizarea studiului de fezabilitate; structura unui plan de afaceri si subiecte cheie pentru dezvoltarea acestuia, elaborarea planului de afaceri, gestionarea afacerii, elaborarea proiectului social al afacerii, gestionarea activităţii sociale, promovarea antreprenoriatului social.

Pentru a se putea înscrie la cursurile de formare profesională oferite prin proiect, este nevoie de următoarele documente, în copie: Carte de Identitate, Certificat de Naştere, Certificat de Căsătorie (după caz) şi cea mai recentă Diplomă sau Adeverinţă de studii – pe care vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Toate documentele vor fi procesate în conformitate cu Regulamentul European de Protecţie a Datelor Personale (GDPR) 2016/679. În cadrul fiecărui curs de formare profesională, este asigurată o masă zilnică. Localităţile în care se vor desfăşura cursurile se decid în funcţie de organizarea grupelor.

După finalizarea cursului, persoanele doritoare vor finaliza – cu sprijinul experţilor din proiect – un plan de afaceri, şi îl vor depune în cadrul unui concurs. Concursul va beneficia de aportul unui juriu format din specialişti în domeniu şi va avea drept scop selectarea a 16 planuri de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului, fiecare cu o sumă de până la 392.000 de lei. Din cele 16 planuri de afaceri selectate, 6 structuri de economie socială vor fi rurale şi 10 vor fi urbane.

În cadrul procesului de selecţie sunt eligibile şi persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în proiect, care deţin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică: Antreprenor în economia socială – Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială – cod COR 112036.

Toţi câştigatorii vor semna contracte de subvenţie care vor reitera obligaţiile acestora de implementare a planului de afaceri şi menţinere a sustenabilităţii locurilor de muncă şi a afacerii. Fiecare întreprindere de economie socială finanţată va dobândi un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenţie cu aceasta. Beneficiarul S.C. 3 ART S.R.L. şi Partenerul Asociaţia Standarde pentru Baia Mare vor verifica respectarea criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul 1407/2013.

Întreprinderile nou înfiinţate vor avea sediul social şi, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban sau rural, regiunea Nord-Vest. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenţie, 4 persoane care vor avea domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest, în mediul urban sau rural.

Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înfiinţată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie sa aibă statut de angajat.

După înfiinţare, întreprinderile nou create trebuie să-şi continue activitatea pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obţinerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

ETAPA II a proiectului se desfăşoară în următoarele 24 luni de implementare:

După selectarea planurilor de afaceri câştigătoare, viitorii antreprenori vor fi spriiniţi în înfiinţarea şi demararea funcţionării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis, cu respectarea schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018.

Acordarea acestei finanţări se va realiza în 2 tranşe, în baza unui contract de subvenţie, conform schemei de minimis din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice 4.16, după cum urmează:
  • Sub formă de avans, reprezentând maxim 50% din valoarea solicitată de către întreprinderea socială eligibilă prin planul de afaceri;
  • Diferenţa de 50% se va acorda condiţionat de realizarea unor indicatori predefiniţi (număr de locuri de muncă create, prezentarea dosarului complet de decont pentru investiţiile realizate din avans, realizarea completă a planului de investiţii).


Toate entităţile de economie socială înfiinţate vor fi reunite în cadrul unui Cluster de economie socială, a carui activitate va fi concentrată pe dezvoltarea unui mediu de echitate socială şi revigorarea mediului socio-economic. Clusterul va fi un parteneriat între noi structuri de economie socială înfiinţate în proiect şi actori publici cu rol de catalizator în cadrul asocierii, care să funcţioneze în parteneriat.
Evaluaţi acest material
(1 Vot)