Comunicate / Anunţuri

09 Noi 2018

ANUNT DE ATRIBUIRE: Servicii de organizare evenimente aferente implementării proiectului, în cadrul proiectului "Chioar-UNITate in DIVERSitate"

Numarul 102 din 09.11.2018

ANUNT DE ATRIBUIRE

“Servicii de organizare evenimente aferente implementării proiectului” în cadrul proiectului “Chioar-UNITate in DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese:

3ART, Cod de identificare fiscala: RO15946512; Adresa: Strada: Salcâmului, nr. 12; Localitatea: Baia Mare; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod postal: 430161; Tara: Romania; Persoana de contact: ANGELA ELISABETA POBOZSNYI; Telefon: +40 0740142888; Fax: +40 0362800401; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Adresa internet: (URL) www.3art.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.3art.ro;

I.2) Achizitie comuna:
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Tipul autoritii contractante: Alt tip

I.4) Activitate principala: Alta activitate

Sectiunea II: Obiect Sectiunea

II.1 Obiectul achizitiei:

II.1.1) Titlu: “Servicii de organizare evenimente aferente implementării proiectului” în cadrul proiectului “Chioar-UNITate in DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852.

II.1.2) Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii II.1.4) Descrierea succinta: Servicii de organizare evenimente - Campanii CHIOAR-UNItate în DIVERsitate, includ organizarea unui numar de 15 evenimente în scopul promovării comunității și a nevoilor acesteia și a destigmatizării relației rom/român, Evenimentele „Chioar – UNITate in DIVERSitate” vor fi realizate în cadrul SA7.2 „Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă”, din cadrul Proiectului „Chioar-UNITate în DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852. Cu un numar de minim de 69 persoane participante si maxim 80 persoane/ eveniment, asigurarea Speakerului motivational, Serviciilor de masa-catering, Serviciilor de coffe break si a Serviciilor de organizare.

II.1.5) Valoarea totala estimata a achizitiei: Valoare: 103.361,40 lei fara TVA, Moneda: RON Sectiunea

III.2 Descriere

III.2.1) Locul de executare: Cod NUTS: RO114 Maramures Locul principal de executare: Comuna Remetea Chiarului

III.2.2) Descrierea achizitiei publice: Prestarea serviciilor de organizare evenimente, care includ organizarea unui număr de 15 evenimente, în scopul promovării comunității și a nevoilor acesteia și a destigmatizării relației rom/român pentru un număr de minim de 69 persoane participante si maxim 80 persoane/ eveniment, asigurarea disponibilității unor speakeri motivaționali, servicii de catering, servicii de coffe break, dotări necesare, livrabile- liste prezenta, poze, etc, după caz, pe parcursul derulării proiectului, cu stabilirea datei de desfășurare a fiecărui eveniment în parte, de catre autoritatea contractantă, luând în considerare subactivitatea SA7.2 „Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă”, din cadrul Proiectului „Chioar-UNITate în DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852.

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere:

IV.1.1) Tipul procedurii: Procedura simplificata proprie

IV.1.2) Numarul si data incheierii contractului: 99 din 08.11.2018.
Valoare semnare contract: 103.361,40 lei, la care se adauga TVA in valoare de 19.638,67 lei.

IV.1.3) Informatii privind ofertele: Numarul de oferte primite: 1

IV.1.4) Numele si adresa contractantului:
S.C. ELSYLINE S.R.L., cu sediul în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 13/9, județul Maramureș, telefon/fax: 0362-401-821 nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J24/841/2004, cod de înregistrare fiscală RO 16472050, cont la Banca Feroviara Baia Mare, RO60BFER 227000020400RO01, reprezentată prin doamna Muresan-Coman Luminiţa-Georgiana.

S.C. 3 ART S.R.L.
Reprezentant legal
Pobozsnyi Angela-Elisabeta