Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Agent comercial

 • Cod COR: 3421.3.1
 • Durata: 1.080 de ore
Agentul comercial este cel care asigură realizarea contractului extern.

Pregătire

În cadrul acestei responsabilităţi agentul comercial asigura condiţiile care se referă la:
 • Organizarea întâlnirilor de afaceri;
 • Pregătirea ofertării;
 • Întocmirea şi transmiterea ofertei;
 • Negocierea contractului extern;
 • Încheierea contractului extern;
 • Planificarea realizării contractului extern;
 • Coordonarea activităţii de încasare şi plată;
 • Coordonarea activităţii de mostrare;
 • Coordonarea executării contractului extern şi a livrării mărfii;
 • Efectuarea importurilor de completare;
 • Urmărirea rezolvării reclamaţiilor.

Unităţi de competenţă

La finalul cursului, agentul comercial va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Corespondenţă cu partenerii;
 • Comunicare interpersonală;
 • Munca în echipă;
 • Încheierea contractului extern;
 • Negocierea contractului extern;
 • Dezvoltarea activităţii profesionale;
 • Coordonarea activităţii de încasare şi plată;
 • Coordonarea activităţii de mostrare;
 • Coordonarea executării contractului extern şi a livrării mărfii;
 • Efectuarea importurilor de completare;
 • Întocmirea şi transmiterea ofertei;
 • Pregătirea ofertării;
 • Planificarea realizării contractului extern;
 • Organizarea întâlnirilor de afaceri;
 • Urmărirea rezolvării reclamaţiilor.

Cursul se desfăşoară pe durata a 1080 de ore, fiind structurat în nouă module, conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele trei module conţin 360 ore de teorie şi 720 ore de practică.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de calificare şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(0 voturi)