Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Lucrător instalator pentru construcţii

 • Cod COR: 7136.1.1
 • Durata: 360 de ore
Lucrătorul instalator pentru construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

Pregătire

Lucrătorul instalator pentru construcţii trebuie sa ştie:
 • să măsoare;
 • să taie;
 • să fixeze şi să îmbine conducte;
 • să monteze utilaje şi accesorii;
 • să înlocuiască şi să repare piese, materiale, conducte;
 • să verifice îmbinări şi racorduri;
 • să întreţină reţelele de alimentare cu apă şi canalizare;
 • să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de reţele, utilaje şi accesorii.

Activitatea de lucrător instalator pentru construcţii se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, persoanele fiind expuse la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare.

Pentru realizarea activităţii sale, lucrătorul instalator pentru construcţii se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: ruletă, ciocan, patent, şurubelniţă, chei simple şi dinamometrice, şubler, pompe de presiune (aer şi apă), manometru, compresor, filiere, menghine, polizoare unghiulare, bomfaier şi utilaje: regulatoare de debit şi presiune, hidranţi, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre ş.a.m.d.

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, lucrătorul instalator pentru construcţii trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, norme de timp şi consum, diagnosticare a defecţiunilor şi avariilor, organizarea muncii, tehnologii de îmbinare etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situaţii noi.

Cursul se desfăşoară pe durata a 360 de ore, fiind structurat în trei module, conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele trei module conţin 120 ore de teorie şi 240 ore de practică.

Unităţi de competenţă

La finalul cursului, lucrătorul instalator pentru construcţii va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Comunicare în limba română
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Montarea reţelelor exterioare de canalizare
 • Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă
 • Montarea utilajelor şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă, canalizare
 • Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
 • Remedierea defecţiunilor şi/ sau avariilor apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de calificare şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(1 Vot)