Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Şef fermă agricolă (agrozootehnică)

 • Cod COR: 131111
 • Durata: 150 de ore
Şeful de fermă este specialistul din agricultură care se ocupă de organizarea activităţilor de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb ş.a.) plante tehnice (floarea soarelui, soia, sfeclă, rapiţă ş.a.), culturi furajere (leguminoase şi graminee pentru masă verde şi fân, plante pentru siloz ş.a.) şi de creştere a diferitelor specii de animale, în scopul valorificării acestora şi a produselor acestora (în principal lapte şi carne).

Pregătire

Ocupaţia presupune competenţe de coordonare, organizare şi conducere a întregii activităţi din ferma agrozootehnică şi de monitorizare a activităţilor de producţie, transport, depozitare şi valorificare a produselor.

În plus, pentru domeniul zootehnic ocupaţia presupune coordonarea şi organizarea activităţilor de cazare, furajare, reproducţie şi îngrijire a speciilor/categoriilor de animale, pe baza particularităţilor biologice ale acestora.

Practicarea ocupaţiei cu bune rezultate implică cunoştinţe tehnice temeinice, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă şi calităţi manageriale.

Ocupaţia şef de fermă agricolă (agrozootehnică) presupune relaţii de colaborare cu economistul fermei şi serviciile specializate de aprovizionare şi de desfacere a producţiei obţinute şi ierarhice, cu executanţii proceselor de producţie şi de reprezentare a fermei în faţa organismelor şi organizaţiilor din domeniu.

Capacitatea de concentrare, de mobilizare, tenacitatea, promptitudinea şi capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în condiţii de stres datorate capriciilor naturii, reprezintă câteva competenţe absolut necesare unui şef de fermă agricolă (agrozootehnică).

Cursul de specializare se desfăşoară pe durata a 150 de ore, fiind structurat în trei module (Competențe fundamentale, Organizare/ Coordonare şi Producţie), conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele trei module conţin 50 ore de teorie şi 100 ore de practică.

Unităţi de competenţă

La finalul cursului, şeful de fermă agricolă (agrozootehnică) va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Comunicarea interactivă;
 • Desfăşurarea activităţii în echipă;
 • Perfecţionarea profesională;
 • Implementarea normelor de TSM şi PSI la nivelul fermei;
 • Organizarea/planificarea activităţii de producţie a fermei;
 • Coordonarea asigurării parcului de utilaje;
 • Elaborarea planului de aprovizionare;
 • Organizarea activităţii de asigurare a calităţii lucrărilor de semănat culturi agricole;
 • Organizarea lucrărilor de întreţinere a culturilor agricole;
 • Organizarea fluxului anual de producţie zootehnică;
 • Organizarea activităţilor în zootehnie;
 • Organizarea activităţii de valorificare a producţiei fermei;
 • Managerierea gestionării stocurilor de materiale;
 • Instruirea echipelor de lucru;
 • Conducerea întrunirilor/şedinţelor de lucru;
 • Coordonarea activităţilor specifice de creştere a animalelor;
 • Monitorizarea activităţii de producţie vegetală;
 • Asigurarea transportului, depozitării şi conservării produselor agricole vegetale şi animale.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(0 voturi)