Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Cofetar

 • Cod COR: 7412.1.2
 • Durata: 360 de ore
Cofetarul prepară, în laborator sau în unităţile industrializate, produsele de cofetărie în vederea comercializării.

Pregătire

După ce recepţionează (cantitativ și calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricaţie. Apoi sortează, curăţă, cerne şi dozează materiile prime, după care urmează prepararea aluaturilor, cremelor şi compoziţiilor; după această etapă, se trece la modelarea şi coacerea preparatelor, umplerea şi asamblarea produselor de cofetărie.

Ultima parte a muncii cofetarului constă în finisarea produselor, glasarea şi decorarea lor.

Utilizează dispozitive de încălzire şi coacere (cuptoare, etuve, boilere) maşini de preparat şi fabricat (malaxoare, laminor, dozatoare automate), echipamente frigorifice (frigidere, vitrine frigorifice, dulapuri şi camere frigorifice) şi alte ustensile cum ar fi: forme pentru decor, trusă de şpriţuit, diverse vase, site, unelte, dulapuri, cântare, cazane, tăvi etc.).

Cursul se desfăşoară pe durata a 360 de ore, fiind structurat în patru module, conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele patru module conţin 120 ore de teorie şi 240 ore de practică.

Unităţi de competenţă

La finalul cursului, cofetarul va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru: 
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă;
 • Efectuarea muncii în echipă;
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare;
 • Aplicarea NPM şi NPSI;
 • Organizarea şi întreţinerea locului de muncă;
 • Planificarea activităţii proprii;
 • Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare;
 • Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor;
 • Asigurarea calităţii produselor;
 • Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit;
 • Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare;
 • Prepararea produselor de cofetărie;
 • Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de calificare şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(7 voturi)