Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Competenţe cheie – Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

 • Durata: 174 de ore
Pregătire

Formarea competenţelor de bază MATEMATICE pentru domeniul CONSTRUCŢIILOR

Cunoştinţe necesare:
 • noţiuni elementare de calcul matematic; 
 • activităţi practice care necesită efectuarea de calcule matematice;
 • unităţi de măsură şi reguli de transformare a acestora;
 • metode de verificare a rezultatelor calculelor matematice.

Metode de calcul: calcule cu cele 4 operaţii elementare (adunare, scădere, înmulţire, împărţire), calcule simple cu fracţii ordinare şi zecimale, aplicarea formulelor de calcul pentru aflarea unor perimetre, arii şi volume diverse, calcul procentual, regula de trei simplă etc.

Cerinţe practice ale activităţii: calculul necesarului de materiale pentru prepararea mortarelor, calculul necesarului de cărămizi sau blocuri pentru executarea zidăriilor pe o anumita etapă de lucru, calculul suprafeţelor tencuite, calculul volumului de zidărie executate, calcularea diferitelor elemente ale profilurilor complexe pentru tencuieli, diverse calcule pentru efectuarea operaţiei de trasare în vederea executării zidăriilor de mare complexitate etc.

Mărimi calculate: lungimi, raze, perimetre, arii, volume, cantităţi etc.

Scop propus: corelarea instrucţiunilor producătorilor cu cerinţele din documentaţia tehnică, adaptarea indicaţiilor din reţete pentru cantităţi mici de materiale preparate pentru retuşuri şi ajustări diverse etc.

Unităţi de măsură fundamentale: metru, litru, kilogram etc.

Domeniu de mărimi necesar: submultipli, multipli ai unităţilor de măsură fundamentale.

Activităţi de muncă specifice: trasarea, prepararea mortarelor, executarea zidăriilor complexe, executarea tencuielilor etc.


MODULUL II

Formarea competentelor de bază ştiinţifice şi tehnologice, necesare în SECURITATEA MUNCII pentru domeniul CONSTRUCŢIILOR

Cunoştinţe necesare:
 • factori de risc specifici domeniului de construcţii;
 • mijloace de avertizare şi semnificaţia simbolurilor utilizate;
 • tipuri de lucrări de executat şi riscurile presupuse de acestea;
 • componenţa echipamentului individual de protecţie a muncii şi modul de utilizare a acestuia;
 • norme specifice de protecţie a muncii;
 • norme specifice de protecţie a mediului;
 • tipuri de accidente posibile şi modalităţi de intervenţie;
 • persoane şi servicii abilitate să intervină în caz de accident la locul de muncă.

Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, proiectare de particule în special in ochi, risc de cădere de la înălţime, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ascuţite etc.

Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic.

Particularităţile locului de muncă: în spaţii deschise (exterioare) expuse condiţiilor meteorologice schimbătoare, în interiorul unor clădiri, numărul şi dimensiunea fronturilor de lucru, necesitatea lucrului la înălţime, condiţii de luminozitate etc.

Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, punctele de descărcare a materialelor de construcţie, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, anotimpul, condiţiile atmosferice etc.

Mijloace de semnalizare: utilizate permanent- panouri (indicatoare, placi), culori de securitate; etichete (pictograme, simbol de culoare pe fond); mijloace de semnalizare ocazională: semnale luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc.

Specificul lucrărilor de executat: lucrări de demolare, lucrări de zidărie de complexitate diversă, lucrări de zidărie din piatra, lucrări de tencuieli interioare şi exterioare de complexitate diversă etc.

Echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie, aparate de protecţie respiratorie filtrante împotriva pulberilor, mănuşi diverse, palmare, pantofi, bocanci şi cizme de protecţie, veste, jachete, dispozitive de protecţie împotriva căderii de la înălţime, centuri de susţinere şi siguranţă.

Probleme de mediu: dispersare de pulberi în mediul înconjurător, depozitarea sau aruncarea materialelor de construcţii în locuri nepermise, dispersarea murdăriei (noroi, resturi de materiale şi diverse deşeuri etc.) în afara şantierului, distrugerea abuzivă a vegetaţiei în zonă etc.

Persoane abilitate: şef de şantier, maistru, şef de echipă, responsabili SSM, PSI şi de mediu, medici, pompieri, salvatori la locul de muncă etc.

Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, securitate civilă etc.

Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea frontului pentru eliberarea accidentaţilor prinşi sub dărâmături, anunţarea operativă a persoanelor abilitate etc.

Cursul, structurat pe două module, cuprinde 174 de ore, din care 64 de ore teorie şi 110 ore practică.


Unităţi de competenţă

La finalul cursului, participanţii vor avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Competenţe de bază matematice pentru domeniul construcţiilor;
 • Competenţe de bază ştiinţifice şi tehnologice, necesare în securitatea muncii pentru domeniul construcţiilor.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(1 Vot)